تبلیغات
New Page 1 [blogtitle]

بسم الله النور

هر آنکس در این حلقه نیست زنده به عشق بر او نمرده به فتوای من نماز کنید
 

 
گور بابای آرشیو وبلاگ، گوربابای پرچمی که بخواد دست من چلغوز باشه، گور بابای وبلاگی توش فقط وراجی بشه، گور بابای وبلاگستانی که بخواد این باشه!، گور بابای دینی که دنیا نداشته باشه، گوربابای دلی که دلبر نداشه باشه، گور بابای (...)،  گور خودم که نمازم خدا نداشته باشه، گور بابا روزه ای که عادت باشه،

فقط یک چیز بماند،
دلی که شکسته شود،
دلی که اندوهناک شود،
به شدت اندوهناک شود.


 
القلب حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله

الله نور السموات و الارض، ... (نور 35)

کلنا نورٌ واحد (امام صادق (ع))

لا جعل الله لرحل من قلبین فی جوفه
(احزاب)